Omgaan met sombere gevoelens

Sombere gevoelens zijn niet zomaar als sombere wolken, die door een flinke wind vanzelf weg worden geblazen. Sombere gevoelens vergen vaak meer. Meer inzicht in jezelf om te beginnen.


Buiten wordt het licht.
Het ontluiken van mezelf
kan nu beginnen.

Soms kunnen gebeurtenissen in je leven je somber stemmen, zoals het verlies van een dierbare, zorgen thuis of op het werk, tegenslagen … Je situatie kan daardoor uitzichtloos lijken.

We kunnen ook sombere gevoelens hebben zonder duidelijke oorzaak. Het is dan belangrijk te beseffen dat sombere gevoelens ook een gevolg kunnen zijn van een gebrek aan bepaalde vitaminen of slaap. De mens is een scheikundig samengesteld wezen. Als de scheikundige mengeling in ons lichaam uit evenwicht is, kan dat buiten onze wil om leiden tot nare gevoelens. De somberheid die je dan plotseling kan overvallen, begrijp je niet. Je weet niet goed wat er scheelt. Je verstand zegt dat je je goed zou moeten voelen, maar je gevoel schudt van neen.

Gesprek

Praten over je sombere gevoelens bij iemand die je vertrouwt, kan een eerste stap zijn in het verwerven van inzicht in je sombere gevoelens.

Tijdens een sessie in Het Helende Woord wordt gezocht naar oorzaken van je somberheid. Die leren ontdekken, is een belangrijke eerste stap in het verwerken en verdrijven van die gevoelens. ‘Weten’ wat er met jou aan de hand is en waar het gevoel vandaan komt, zorgt op zich al voor een verlichting. En vanuit die verlichting kun je dan samen met de therapeut zoeken naar permanente oplossingen voor je sombere gevoelens. Weten is in dit geval een interessante sleutel om iets te openen.